Algemeen

Er kan tijdens het zomerseizoen elke dag gespeeld worden vanaf 9.00 u.
Het bestuur en de uitbater kunnen reserveringen voorbehouden en wijzigen voor clubactiviteiten.
Gedurende het seizoen mag je 3x een gastspeler meebrengen. Vraag vooraf een pasje aan de uitbater.
Het bestuur en de uitbater hebben altijd de bevoegdheid om onvoorziene gevallen op te lossen. Hun beslissing is onherroepelijk.

Een terrein reserveren

Elke speler heeft 2 pasjes om een terrein te reserveren, je kan dus ook 2 weken vooruit reserveren.
Uiteraard gebruik je uitsluitend je eigen pasjes.
Je moet steeds met minimum 2 spelers reserveren.
Je mag alleen de pasjes uithangen van de spelers die ook effectief spelen.
Als de spelers niet opdagen na 15 min. vervalt de reservatie en is het terrein terug vrij.
In principe reserveer je éénmaal per week een terrein, zo kunnen anderen ook voldoende spelen.
Ben je verhinderd, dan verwittig je tijdig de uitbater zodat iemand anders het vrijgekomen terrein kan benutten.

Terreinreglement

Bij nat weer wordt er niet gespeeld.
Bij droog weer is sproeien verplicht.
Deponeer afval steeds in de afvalbakken.
Na het spelen wordt het terrein geveegd met het sleepnet.
Slepen in cirkelvormige bewegingen van buiten naar binnen, zodat de gravel terug over je speelhelft verdeeld wordt.
De terreinen mogen enkel betreden worden met aangepaste tenniskledij en tennispantoffels, dus zeker geen andere sportschoenen.